Skip to content

Univerzální pravidla péče o vířivku

I přes doporučení uživatelského manuálu existují univerzálně platná pravidla používání masážních bazénů a van. Vše začíná ještě před zakoupením, kdy se rozhodujte nejen podle vzhledu, ale především na základě technických parametrů a jednoduchosti obsluhy. Zařízení by měla být tzv. user friendly – uživatelsky přívětivá. Po nákupu prostudujte manuál a pečlivě jej uschovejte, stejně tak kontakt na servisní techniky a prodejce přístroje.
černoši ve vířivce.jpg

Na co bychom neměli zapomínat

· Měli byste dodržovat základní hygienická pravidla. Před vstupem do lázně mějte umyté vlasy šamponem, pokud možno bez kondicionéru, a umyté tělo mýdlem. Při mytí nepoužívejte sprchové gely a mýdla krémové konzistence, které mají tendenci ulpívat na pokožce. Očista těla (sprchování) musí probíhat bez plavek a nezapomeňte na intimní partie.
· Hlavní filtr je třeba vyčistit zhruba 1x měsíčně při pravidelném téměř denním používání vířivky. Interval jejich výměny je doporučován výrobcem a je uveden v příslušném manuálu.
· Kontrolujte pravidelně koncentraci desinfekčního prostředku a hodnotu pH vody a nezanedbávejte její včasnou úpravu. Jestliže se na stěnách nádrže usazuje slizský film, nebo je voda příliš zakalená, pěnivá, a vyžadovala by velké nároky na chemickou očistu, raději ji vyměňte. Někteří odborníci doporučují měnit vodu preventivně třikrát až čtyřikrát v průběhu sezóny, v závislosti na využívání.
· Nádrž musí být v době nevyužívání zakryta tzv. termokrytem. Ten brání tepelným ztrátám a spadu mechanických nečistot do vody. Kryt není konstruován pro velkou zátěž, tudíž na něj nestoupejte, zabraňte tomu i dětem. U venkovních vířivek dbejte na to, aby se kryt nepoškodil napadaným těžkým sněhem.
· Každá závažná porucha vyžaduje odborný servisní zásah https://servisvirivychvan.cz/sluzby/servis-van/. Nepouštějte se do nich svépomocí, neboť se jedná o specifické technické zařízení, vyžadující patřičné znalosti.
vířivky na lodi.jpg
· Venkovní systémy nechte instalovat ve volném prostranství, daleko od vzrostlých stromů a volně rostoucích rostlin, abyste zabránili spadu listí a nečistot z větví a také jarního pylu.
· Sezónní vířivky se musí zazimovat, a to podle přesných pravidel a postupu (očista, filtrace, vypouštění vody, nasazení chemie), alespoň zpočátku se doporučuje provádět zazimování pod dohledem servisního technika.
· U celoročně využívaných nádrží je vhodné provádět pravidelné servisní prohlídky, zhruba v intervalu jednou za rok. Technik provede kontrolu čerpadel, trysek, plastových spojů, hadic, filtrace atd.