Skip to content

K jakým poruchám může docházet u spojky v motocyklu

Seřizování spojky

Optimální funkce spojky je nezbytná pro pohodlnou a bezpečnou jízdu. Problémy nastanou ve chvíli, kdy spojky prokluzují, nebo řadí příliš hlučně a po zařazení stupně se snaží stroj necitlivě táhnout. Tehdy je třeba odstranit víko motoru a provést kontrolu bowdenu. Ten může být prodřený a může do něj pronikat netěsnostmi voda a prach. Pak následuje kontrola samotného lanka, nemělo by být na koncích roztřepené a celkově musí být dobře promazáno olejem.
harley davidson motorka.jpg
Seřízení lanka probíhá tak, že nejprve povolíme lanko skoro na doraz u šroubu bowdenu. Seřizovací šroub motoru u napnutého lanka pak stáhneme, až na něm vymezí vůli 1 mm. Následně se povolí šroub spojky, aby odpor povolil o několik mm, a opět se šroub dotáhne. Nakonec se doladí vůle v páčce seřizovacím šroubem na bowdenu, čímž vymezíme vůli zhruba 1 mm. Celý postup si vyzkoušíme krátkou jízdou, případně později doladíme nedostatky.
motorka honda cb650 c.jpg

Časté závady spojky

· Jestliže je zařazena rychlost a spojka je vypnutá, nesmí motocykl táhnout dopředu. Spojka tedy málo vypíná a to mohou způsobit buď poškozené (zdeformované a zprohýbané) mezikroužky z ocelového plechu, nebo jsou poškozené lamely.
· Řazení je hlučné a spojka vypíná výrazně málo – problém může způsobovat buď spojka, nebo převodovka.
· Spojka pracuje příliš ztuha. Důvodem je buď ztuhlé lanko, a pokud to je v pořádku, zkontrolujeme, v jakém stavu jsou spojkové lamely a především spojkový koš. U drobného poškození lze koš opatrně zbrousit hranou pilníku (piliny musíme pečlivě odstranit, aby se nedostaly do bloku motoru). Vážnější vrypy a trhliny na spojkovém koši vyžadují jeho výměnu.
· Jestliže se spojka nevrací, příčinou problému je opět lanko, lamely, nebo spojkový koš.
· Nepříjemné zvuky z tělesa spojky – zpravidla jde o poškození koše, což způsobí prasklé ocelové mezikroužky, případně poškozené O-kroužky na dně koše.
· Po zařazení rychlosti motor nezabírá ihned – jde o prokluzování spojky, které zkušení jezdci většinou rozpoznají pouhým sluchem. Většinou pomáhá seřízení spojky pomocí bowdenu. V opačném případě bývají ve špatném stavu přítlačné pružiny u spojkového koše, nebo sjeté lamely, které je nutno vyměnit.