Skip to content

Střípky ze vzniku internetu


Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí.
Počítačové sítě vznikly z potřeby spojovat velké sálové počítače výzkumných laboratoří a univerzit za účelem zvýšení výpočetního výkonu a sdílení vědeckých údajů. Poté se ustálily komunikační zvyky – protokoly – umožňující výměnu dat a komunikaci mezi jednotlivými sítěmi.
Na počátku 80. let vznikl systém unikátních adres, dovolujících jednotlivým počítačům komunikovat s jinými počítači – tedy internet jak jej známe dnes.

kontinentyStejně jako vývoj osobních počítačů – PC –  umožnil jejich použití v kancelářích a domácnostech, změnily náš způsob života, práce a obchodování
elektronická pošta, elektronické obchodování, elektronické bankovnictví.
Ø  Po roce 1960 ve Spojených státech začíná společnost Rand výzkum bezpečné komunikace v rámci vojenských sítí. Výsledky výzkumu byly později využity při vzniku internetu.
Ø  Američtí vojenští i civilní badatelé vytvářejí síť Arpanet. Spojení Arpanetu slouží zprvu pouze pro sálové počítače.
Ø  V roce 1965 je vynalezen hypertext – systém odkazujících textů, později využitý k propojení webových stránek.
Ø  V roce 1973 jsou zavedeny první linky Arpanetu přes Atlantický oceán.
Ø  V roce 1975 vznikají první informační služby a diskusní skupiny dosažitelné prostřednictvím telefonního připojení.
Ø  Počátkem 70. let se systémy elektronické pošty a diskusních skupin na Arpanetu rychle rozrůstají, v roce 1974 vzniká Telnet, první komerční verze Arpanetu
Ø  V roce 1982 je poprvé použit název Internet (Vint Cerf a Bob Kahn).
Ø  V roce 1984 vzniká systém internetových adres, zvaných domény.
Ø  V roce 1990 původní Arpanet zaniká a zůstává pouze Internet.
Ø  V roce 1991 se síť Internet plně otevírá pro komerční provoz. Množství hostitelských počítačů dosahuje jednoho milionu a první poskytovatelé internetových služeb nabízejí levné připojení k internetu prostřednictvím telefonní linky.
Ø  V roce 1994 vzniká Netscape Navigator a stává se prvním hromadně rozšířeným webovým prohlížečem. Objevují se první rádio-stanice a první banky on-line.
prodej online
Ø  V roce 1995 je založeno internetové knihkupectví Amazon.com, které ukazuje cestu pro elektronické obchodování.
Ø  V roce 1996 počet hostitelských počítačů připojených na internetu dosahuje 10 milionů.
Ø  V roce 1999 vzniká Internet 2 Abilene – vysoce výkonná vědecká síť.
Ø  V roce 2000 je k internetu připojeno asi 95 milionů hostitelských počítačů, 25 milionů tzv. webových sídel a na nich víc než jedna miliarda webových stránek.