Skip to content

Seznamte se s nidra jógou aneb s jógou proti stresu

Ohledně jógy se neustále shledáváme s novými alternacemi. Není to tak dávno, co kralovala józe v podobě cvičení hatha jóga, nyní  je vytěsňována novější a mladší technikou jógy zvanou nidra. Vzhledem k tomu, že se tato technika cvičení zaměřuje na relaxaci a meditaci, její popularita rapidně stoupá. Dnešní hektická doba nás pohlcuje, žijeme ve stresu, což má za následek i mimo jiné nespavost či problémy s kvalitním a dostatečným spánkem. Však je také nidra jóga volně překládána jako jógový spánek a taktéž coby zrcadlo naší lidské duše.

relax v trávě

Zrod nidra jógy 

Původcem  neboli guru této techniky nidra jógy je Svámí Satyananda Saraswati pocházející z Indie. Dle legendy se praví, že to byl on, kdo zkrátka při předčítání svým žákům podlehl spánku a po probdění došel ke zjištění, že čtené texty byl schopen vnímat i ve spánku. Z toho vyšla jeho idea techniky, kdy mysl je bdící i v případě spánku. Vzešel z metody meditace nazývající se njása a z toho už byl jen krůček k e zrodu nidra jógy.

 

Nidra jóga v praxi

Podstatný rozdíl lišící se je, že v této józe není žádný pozdrav slunci, které je typické pro jógová cvičení.  Každá lekce je zahájena s vědomím techniky dýchání, poté je soustředěnost upnuta na okolní prostředí. Nidra jóga zahrnuje fyzickou relaxaci a pohled k duševnímu stavu prostřednictvím obrazů, které si cvičenci představují ve své mysli či různá přání  a plány, které se opakují jak na začátku tak i na konci dané hodiny. Smyslem je nejen naprosté uvolnění mysli a náležité vnímání pocitů jako například tíži těla, chlad či teplo apod.

 

Klady nidra jógy aneb proč vyzkoušet

·        je vhodná pro každého i pro úplné začátečníky,
·        eliminuje eventuální pocit bolesti,
·        posiluje imunitní systém,
·        upevňuje psychické i fyzické zdraví,
·        dodává potřebnou energii,
·        odbourává energetické bloky v těle,
·        zlepšuje paměť,
·        navozuje kvalitní spánek.
meditační póza

Věhlasný učitel nidra jógy Matthieu Wadell praví, že jedna lekce se rovná čtyřem hodinám spánku!